AIS Kacang!

哈...想不到要放什么Title啊...
随便放AIS Kacang好了..因为今天要聊几种东西..
=_=~过年快到咯~很多朋友都回乡了..
你们过年有去哪玩吗?
好啦~让我来介绍一些东西先~
其实也不是什么很特别的事物-_-"
可是还是想和大家分享~嘻嘻
这是沙糖桔..果然没改错名啊~
超甜的啊^^好吃好吃~
不妨买来吃下..那样才有过年Feel嘛!接下来要和你们介绍这个新产品..
Tada~~**就是Garnier Light Brightening Eye Roll啦!^^
最近这产品很难才买到啊..去到哪里都没有货了..
不懂是不是太便宜了所以才那么好卖..
哈哈..才大概RM26而已(若没记错)
好不好用我还不懂啦..因为我才刚开始用而已嘛..
可是现在真的很难买到呢..真的去到哪里都卖光光了..
那天我哥刚好去到店里有进货所以才买到呢..嘻嘻:DErm...还有哦..那天我去Kinokuniya买了一本"ノ一ト"^^..
漂亮吗?我哥说看起来以为是什么公司送的日记簿=-="
哈哈~没关系啦..反正也买了..我不会后悔的! 呵呵~
这本ノ一ト是特地买来记下重要的圣经笔记的哦.. :)

2 comments:

territerrible said...

睇嚟买咗唔少嘢喔。。
过年衫买咗未?放上嚟睇下。。:P
沙糖桔好食,但就唔好食太多。
因为会湿热嘅。。:)

Florence said...

过年我冇买衫哦..信冇?
哈哈..因为平时我已经有买了..
太多咗..暂时需要暂停下:P
係咯..以D嘢唔得吃多..吃爽下就得~:D