Homosexuality同性恋是指一个人无论在性爱、心理、情感及社交上的兴趣,主要对象均为同性别的人,这样的兴趣并未从外显行为中表露出来。那些对与同性产生爱情、性欲或恋慕,称为同性恋者。

在身边朋友当中也不少人是同性恋者..
其实什么原因导致他们变同性恋呢?
我只听说过有些是天生的..
都因为天生基因的关系所以他们也没办法改变自己对同性的兴趣~
但有些则是受环境影响而导致的..
在我身边朋友其实也有几个是同性恋者..
他/她们都很帅又美哦~哈哈~真浪费呢~
不过我是不介意以同性恋者交朋友啦~
他们也是人啊..只是喜欢自己的同性罢了..
有很多同性恋者也不想的啊..他们真的是天生就那样了..
但我也有朋友也很抗拒同性恋者..他说他们很恶心呢..
我在想...需要那么抗拒吗?
难到你以为他们真的想变同性恋者的吗?
你有想过他们的感受吗?
我心想..若给你天生那样看你怎样..气!
-_____-"哈~
不过也不能怪他们啦..毕竟每个人也有不同的看法..
我也听说过好像在宗教或信仰里..
同性恋是一种的 "罪"..是真的吗?
那你们是同性恋者吗?还是身边有同性恋者的朋友或家人吗?
你们对同性恋者又有何看法呢?
来来来~来这里八下~我倒想看下你们对同性恋者的看法~
有什么就直接说吧~不用怕~=P

P/S:别误会..我虽然上面写到蛮撑同性恋者但不代表我是同性恋者哦= ="

13 comments:

hanyi said...

I am not GAY~!!!Since you said they all looks handsome and pretty...
So...you are saying me!!!hahaha
I am not!!I am not!!!

Florence said...

haha walao~
not mean every lengzai is gay ma!!
hahaha then i m les lor if like tat say? sei lor why we so 自恋 1? XD

territerrible said...

老实讲。。基佬对我嚟讲重冇乜问题,TB嘅话就好难讲了。。

Florence said...

哈哈~点解咁讲叻?
不过有时嗰啲打扮得不係好成功嘅TB或者乸型...
我就不是几锺意睇到~哈..有D wai..

Highwind said...

I lengzai wor, luckily i'm not gay..haha....

Kuntong said...

i dun like Homosexuality.
it make me feel sick..
no offense

Florence said...

reply isaac: after i posted tis blog oni i know here got many 自恋狂 XD

KS said...

i oso got TB fren, is ok la, but i prefer TB than gay, gay attitude i damn hate

Florence said...

reply ks: haha ic...why hate gay 1?
= =" izzit got gay lou fall in love to u b4?xD

Highwind said...

Why don't u post smtg about TB?
haha..
i'll post many comment one..
many TB very WAI one lo..

Florence said...

got Tb so yeng de lor !!
hahaha

Highwind said...

ya...maybe got 1 or 2 la...
no la...i totally dun like TB one...TB and CC la..haha.

Florence said...

but not TB or CC oni r homosexual lor..& got yeng TB & leng lui CC in tis world xD hahaha